Unipharma | Domovská stránka

Kontakty

 

 

 

Manažment

 

Generálny riaditeľ

RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
tel.+421 46 5154 108
fax.+421 46 5154 107

 

Riaditeľ ekonomického úseku

Ing. Klára Straková
tel.+421 46 5154 105 (106)
fax.+421 46 5154 107

 

Riaditeľ UNIKLINIKY

Ing. Miloš Mladý
tel.+421 46 5113 105

 

 

Riaditeľ pre predaj

Mgr. Michael Kotouček
tel.+421 46 5154 105 (106)
fax.+421 46 5154 107

 

Prevádzkový riaditeľ

Ing. Milan Kadnár
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107

 

Riaditeľ úseku riadenia ľudských zdrojov
a kvality

PhDr. Rudolf Leták
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107

 

 

 

Riaditeľ divízie distribúcie

RNDr. Igor Šuňal, PhD.
tel.+421 46 5154 105 (106)
fax.+421 46 5154 107

 

Riaditeľ úseku nákupu a výroby

MVDr. Branislav Klopan
tel.+421 46 5154 105 (106)
fax.+421 46 5154 107

 

Riaditeľ pre marketing

Ing. Lívia Kerumová
tel.+421 46 5154 206
fax.+421 46 5154 107

 

Riaditeľ úseku IT

Roman Karak
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107

 

Business development manager

Peter Jurik MSc.
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107
 

 


 

Vedúci odboru predaja

Mgr. Juraj Dvonč
tel: +421 917 500 034
fax.: +421 46 5154 117

 

Odborný zástupca pre farmáciu

Mgr. Martin Pafčo
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107
 
Mgr. Ivana Kanderková
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107

 

Odborný zástupca pre zabezpečovanie kvality výroby

Mgr. Janka Budáčová
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107

 

Odborný zástupca pre výrobu liekov

PharmDr. Eva Kozáková
tel.+421 46 5154 105(106)
fax.+421 46 5154 107

 

Riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ družstvo
a Area sales manager

Mgr. Andrej Kuklovský
tel.: 0903 510 258
 

Hospital manažér

Bc. Martin Mitaš
tel.: 0917 500 077
 
 

Obchodní reprezentanti

Jozef Húska
tel.: 0915 808 372

Mgr. Radovan Krahulec
tel.: 0903 510 257

Mgr. Stanislav Mjartan
tel.: 0903 806 893

Ing. Patrik Priatka
tel.: 0917 400 151

Ing. Ján Vödrös
tel.: 0911 670 042

MVDr. Lenka Petriková
tel.: 0903 531 407

Mgr. Bibiána Číková
tel.: 0903 243 226

Mgr. Tibor Bielich
tel.: 0903 530 420

Silvia Németová
tel.: 0917 500 220

 

Rubriky

Kategórie s najviac príspevkami
Momentálne nie je dostupná žiadna anketa.